Impressum

Impressum

Contactadres

Toppies GmbH
Lendikerstrasse 38
8484 Weisslingen
Zwitserland

E‑mail:
info@toppies.ch

Telefoon:
+41 79 427 44 45

Gemachtigde(n)

Sven van den Top (Algemeen Directeur, Voorzitter Raad van Bestuur)
Robin van den Top (Algemeen Directeur)

Inschrijving van het handelsregister

Geregistreerde bedrijfsnaam: Toppies
Handelsregister Register Nr: CHE-315.007.194

Btw-nummer
CHE-315.007.194

btw-identificatienummer EU
DE353334790

Disclaimer

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie.

Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur voor materiële of immateriële schade die zijn ontstaan uit de toegang of het gebruik of het niet-gebruik van de gepubliceerde informatie, door misbruik van de verbinding of als gevolg van technische fouten, zijn uitgesloten.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of de gehele aanbieding zonder bijzondere kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of om de publicatie tijdelijk of permanent te staken.

Disclaimer voor links

Referenties en links naar websites van derden vallen buiten onze verantwoordelijkheid. Elke aansprakelijkheid voor dergelijke websites wordt afgewezen. De toegang tot en het gebruik van dergelijke websites is op eigen risico van de betreffende gebruiker.

Copyright

Het auteursrecht en alle andere rechten op inhoud, afbeeldingen, foto’s of andere bestanden op deze website behoren uitsluitend toe aan Toppies of de specifiek genoemde rechthebbenden. Voor reproductie van elementen moet vooraf schriftelijke toestemming worden verkregen van de houder van het auteursrecht.


Bron: SwissAnwalt