Privacyverklaring

Privacyverklaring

De verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU, is:

Toppies GmbH
Robin van den Top
Lendikerstrasse 38
8484 Weisslingen

Telefoon: +41 77 473 51 96
E-mail: info@toppies.ch
WebSite: https://www.toppies.ch/

Algemene nota

Op basis van artikel 13 van de Zwitserse federale grondwet en de verordeningen inzake gegevensbescherming van de Bondsrepubliek Duitsland (Data Protection Act, DSG), heeft elke persoon recht op bescherming van zijn of haar privacy en op bescherming tegen misbruik van zijn persoonsgegevens. De exploitanten van deze site nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke regelgeving inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

In samenwerking met onze hostingproviders streven we ernaar om de databases zoveel mogelijk te beschermen tegen toegang, verlies, misbruik of namaak van derden.

We willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens via het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens in overeenstemming met de volgende beschrijving. Deze website is te bezoeken zonder registratie. Gegevens zoals geopende pagina’s of de namen van het opgehaalde bestand, datum en tijd worden op de server opgeslagen voor statistische doeleinden, zonder dat deze gegevens rechtstreeks gerelateerd zijn aan uw persoon. Persoonsgegevens, zoals naam, adres of e-mailadres, worden zoveel mogelijk op vrijwillige basis verzameld. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een betrokkene is een persoon waardoor persoonsgegevens worden verwerkt. De verwerking omvat elke omgang met persoonsgegevens, ongeacht de gebruikte middelen en procedures, zoals de opslag, openbaarmaking, aanschaf, verwijdering, opslag, wijziging, vernietiging en gebruik van persoonsgegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Zwitserse wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens in overeenstemming met de volgende rechtsgrondslagen in verband met artikel 6, lid 0. 1 GDPR:

  • sub. a) Verwerking van persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene.
  • sub. b) Verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van een contract met de betrokkene en voor de uitvoering van overeenkomstige precontractuele maatregelen.
  • sub. c) Verwerking van persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn onder een toepasselijke EU-wetgeving of, indien van toepassing, van een land waar de AVG geheel of gedeeltelijk toepasbaar is.
  • sub. d) verwerking van persoonsgegevens ter bescherming van de wezenlijke belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon.
  • sub. f) Verwerking van persoonsgegevens om de rechtmatige belangen van ons of derden te beschermen, tenzij de fundamentele vrijheden en grondrechten en de belangen van de betrokkene prevaleren. In aanmerking komende belangen zijn ons zakelijk belang bij het verstrekken van onze website, informatiebeveiliging, de handhaving van onze eigen juridische claims en de naleving van de Zwitserse wetgeving.

Wij verwerken persoonsgegevens voor de duur die nodig is voor het betreffende doel. In het geval van langer durende bewaarverplichtingen als gevolg van wettelijke en andere verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn, beperken wij de verwerking dienovereenkomstig.

Privacyverklaring voor cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die het mogelijk maken om specifieke informatie met betrekking tot de gebruiker op te slaan op het terminalapparaat van de gebruiker tijdens het gebruik van de website. Cookies maken het mogelijk om de frequentie en het aantal gebruikers van de pagina’s te bepalen, om gedrag van het gebruik van de pagina’s te analyseren, maar ook om ons aanbod klantvriendelijker te maken. Cookies blijven opgeslagen aan het einde van een browsersessie en kunnen worden teruggeroepen wanneer u de site opnieuw bezoekt. Als u dit niet wenst, moet u uw internetbrowser instellen om cookies te weigeren.

U kunt algemeen bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden door een groot aantal diensten, in het geval van tracking, via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kan de opslag van cookies worden voorkomen door ze uit te schakelen in de instellingen van de browser. Houd er rekening mee dat niet alle functies van deze online aanbieding kunnen worden gebruikt.

Privacyverklaring voor SSL/TLS-versleuteling

Deze website maakt gebruik van SSL/TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals de verzoeken die u ons als site-operator stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van ‘http://’ naar ‘https://’ en door het vergrendelingspictogram in uw adresbalk.

Als SSL- of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u indient, niet door derden worden gelezen.

Betaalde diensten

Om betaalde diensten te kunnen leveren, vragen we aanvullende gegevens, zoals betalingsgegevens, om uw bestelling te plaatsen of om uw bestelling te kunnen uitvoeren. We slaan deze gegevens op in onze systemen totdat de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken.

Privacybeleid voor Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Ireland Limited. Als de verwerkingsverantwoordelijke zich op deze website buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland bevindt, wordt de gegevensverwerking van Google Analytics uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna “Google” genoemd.

Door de verkregen statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter maken. Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een cross-device analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikersnaam. Als u een Google-gebruikersaccount hebt, kunt u de analyse van uw gebruik op meerdere apparaten deactiveren in de instellingen onder ‘Mijn gegevens’, ‘Persoonlijke gegevens’.

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is Art. 1 p. 1 lit. f GDPR. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Houd er rekening mee dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code “_anonymizeIp();” om te zorgen voor geanonimiseerde verzameling van IP-adressen. Als gevolg hiervan worden IP-adressen op een afgekapte manier verwerkt, die kunnen worden gebruikt om persoonsgegevens uit te sluiten. Voor zover de over u verzamelde gegevens onderworpen zijn aan een persoonlijke referentie, wordt dit onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Server van Google in de VS verzonden en daar afgekapt. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken voor de evaluatie van uw gebruik van de website, comcompile rapporten over websiteactiviteit en het leveren van andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik aan de websitebeheerder. In uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen, heeft Google https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework bij het EU-US Privacy Shield ingediend.

Google Analytics gebruikt cookies. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een Server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; We willen er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig gebruiken. U kunt ook voorkomen dat gegevens die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld door de browser plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: Schakel Google Analytics uit.

U kunt ook het gebruik van Google Analytics voorkomen door op deze link te klikken: Google Analytics uitschakelen. Hierdoor wordt op uw gegevensdrager een zogenaamde opt-out-cookie opgeslagen, die de verwerking van persoonsgegevens door Google Analytics verhindert. Houd er rekening mee dat als u alle cookies op uw apparaat verwijdert, deze opt-out cookies ook worden verwijderd, d.w.z. u moet de opt-out cookies opnieuw instellen als u deze vorm van gegevensverzameling wilt blijven voorkomen. De opt-out cookies worden ingesteld per browser en computer/eindapparaat en moeten daarom afzonderlijk worden geactiveerd voor elke browser, computer of ander apparaat.

Bestelverwerking in de online shop met klantenaccount

Wij verwerken de gegevens van onze klanten in overeenstemming met de bepalingen inzake gegevensbescherming van de federale overheid (wet op de gegevensbescherming, DSG) en de EU-DSGVO om u in staat te stellen in het bestelproces van onze online shop producten en diensten te selecteren en te bestellen, evenals de betaling en levering ervan, of de uitvoering ervan.

De verwerkte gegevens omvatten hoofdgegevens (voorraadgegevens), communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens. Onder de betrokkenen bevinden zich onze klanten, potentiële klanten en andere business partners. De verwerking wordt uitgevoerd met het oog op het verlenen van contractuele diensten in het kader van de exploitatie van een online shop, facturatie, levering en klantenservice. We gebruiken sessiecookies, bijv. voor het opslaan van de inhoud van het winkelwagentje en permanente cookies, bijv. voor het opslaan van de inlogstatus.

De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 4, van de Europese 1 sub. b (Uitvoering van bestelbewerkingen) en c (Wettelijk verplichte archivering) GDPR. De zo nodig geïdentificeerde informatie is vereist voor de vaststelling en uitvoering van de overeenkomst. Wij verstrekken de gegevens alleen aan derden binnen het bereik van levering, betaling of binnen het toepassingsgebied van wettelijke vergunningen en verplichtingen. De gegevens worden alleen verwerkt in andere landen als dit nodig is voor de uitvoering van het contract (bijv. bij levering of betaling op verzoek van de klant).

Gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount maken, waarmee zij hun bestellingen kunnen bekijken. Als onderdeel van het registratieproces wordt de vereiste informatie aan de gebruikers meegedeeld. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines, zoalz bijvoorbeeld Google. Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben beëindigd, worden hun gegevens verwijderd met betrekking tot het gebruikersaccount, onder voorbehoud van bewaring, om commerciële of fiscale redenen. Art. 6 Para. 1 sub. c GDPR. Informatie in het account van de klant blijft totdat deze wordt verwijderd met latere archivering in het geval van een wettelijke verplichting. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om een back-up te maken van hun gegevens voor het einde van het contract.

Als onderdeel van de registratie en herregistratie en het gebruik van onze online diensten, slaan we het IP-adres en het tijdstip van de gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, evenals de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. In principe worden deze gegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij het noodzakelijk is om onze vorderingen na te streven of er een wettelijke verplichting is om dit te doen in overeenstemming met deze wet. Art. 6 Para. 1 sub. c GDPR.

De schrapping vindt plaats na het verstrijken van de wettelijke garantie en vergelijkbare verplichtingen, de noodzaak van het bewaren van de gegevens wordt gecontroleerd op onregelmatige tijdstippen. In het geval van de wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de schrapping plaats na het verstrijken ervan.

Copyright

Het auteursrecht en alle andere rechten op inhoud, afbeeldingen, foto’s of andere bestanden op de website behoren uitsluitend toe aan de exploitant van deze website of de specifiek genoemde rechthebbenden. Voor de reproductie van alle bestanden moet de schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende vooraf worden verkregen.

Iedereen die een schending van het auteursrecht pleegt zonder toestemming van de betreffende rechthebbende kan aansprakelijk worden gesteld voor strafbare feiten en, indien nodig, aansprakelijk voor schade.

Algemene disclaimer

Alle informatie op onze website is zorgvuldig gecontroleerd. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de door ons verstrekte informatie actueel, nauwkeurig en volledig is. Het optreden van fouten kan echter niet volledig worden uitgesloten, dus we kunnen de volledigheid, juistheid en actualiteit van informatie niet garanderen, zelfs niet op journalistieke en redactionele wijze. Aansprakelijkheidsclaims die voortvloeien uit materiële of niet-materiële schade als gevolg van het gebruik van de aangeboden informatie zijn uitgesloten, mits er geen aantoonbare opzettelijke of grove nalatigheid is.

De uitgever kan, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving, teksten wijzigen of verwijderen en is niet verplicht de inhoud van deze website bij te werken. Het gebruik of de toegang tot deze website is op eigen risico van de bezoeker. De uitgever, zijn opdrachtgevers of partners zijn niet verantwoordelijk voor schade, zoals directe, indirecte, incidentele, vooraf bepaalde of gevolgschade, die naar verluidt door het bezoek aan deze website wordt veroorzaakt en daarom geen aansprakelijkheid voor dit betreft.

De uitgever neemt ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud en beschikbaarheid van websites van derden die toegankelijk zijn via externe links op deze website. De exploitanten van de gelinkte pagina’s zijn als enige verantwoordelijk voor hun inhoud. De uitgever distantieert zich dus uitdrukkelijk van alle inhoud van derden die krachtens het strafrecht of het aansprakelijkheidsrecht relevant kunnen zijn of een goede moraal schenden.

Wijzigingen

We kunnen dit privacybeleid te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen. De huidige versie gepubliceerd op onze website is van toepassing. Voor zover het privacybeleid deel uitmaakt van een overeenkomst met u, zullen we u per e-mail of op een andere passende manier op de hoogte stellen van de wijziging in het geval van een update.

Vragen aan de Toezichthouder voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem contact op met de verantwoordelijke persoon in onze organisatie die aan het begin van het privacybeleid wordt vermeld voor gegevensbescherming.

Weisslingen, 18.02.2023
Bron: SwissAnwalt